Створення торгових портових кластерів: перспективи для України
2021-06-24 12:23:00

Створення торгових портових кластерів: перспективи для України

Олександр Грибан, радник міністра інфраструктури, CEO  ABRS Group — про необхідність глибокої трансформації моделей функціонування портів

Глобальна портова галузь останнім часом характеризується зростаючим масштабом перевезень, підвищенням конкуренції за вантажопотоки та опозицією міст щодо розширення меж портів і жорстким регулюванням їх діяльності. Це створює значні виклики для роботи портів по всьому світу, вимагаючи глибокої трансформації моделей їхнього функціонування.

Одним з можливих варіантів рішення для портів є розвиток стратегічного партнерства. Економічні фактори такої співпраці можуть варіюватися в широких межах, включаючи такі різноманітні цілі як посилення конкурентних позицій для залучення та утримання транспортних потоків, кращий доступ до капіталу або більш повний загальний контроль над логістичним ланцюгом.

Розвиток співпраці може відбуватися у двох площинах: вертикальній кооперації з учасниками ринку в рамках всього ланцюга створення вартості (у випадку з портами – в рамках ланцюга виробництва і транспортування товарів) та горизонтальній співпраці між кількома часто конкуруючими поміж собою портами з метою посилення спільної конкурентної позиції порівняно з іншими портами чи їх кластерами.

У 2020 році консалтингова компанія Deloitte опублікувала Global Port Trends 2030 – результати глобального дослідження про тенденції в портовій індустрії з прогнозом до 2030 року. Серед 10 трендів, на яких аналітики Deloitte роблять акцент, чільне місце належить постійному розширенню співробітництва портів з іншими учасниками перевезень та між самими портами задля підвищення ефективності їх роботи. Хоча дослідження спирається на дані, отримані ще до початку глобальної пандемії COVID-19, його висновки залишаються актуальними, в тому числі в контексті розширення портової кооперації.

Як приклад компанія наводить італійські порти, що об’єдналися 2017 року та порти штату Флорида, які тісно співпрацюють між собою. Унікальним прикладом транскордонного співробітництва є об’єднання порту Гент (Бельгія) і морських портів Зеландії (Нідерланди) в кластер Порти Північного моря. Результатом такого об’єднання стало легше отримання фінансування під проекти, які створюють нові робочі місця та забезпечують гармонійний розвиток галузі в цілому.

Кооперація між портами в Україні, здається, вибивається зі світових трендів. Українські порти, навпаки, жорстко конкурують за вантажопотоки, постійно інвестуючи в базову інфраструктуру для збільшення пропускної здатності перевантажувальних комплексів. Відбувається це несистемно, адже кожен порт робить ставку на різні напрямки вантажопотоків без видимої стратегії розвитку. Таким чином, хоча вже зараз спостерігається певний надлишок потужностей з перевалки зерна та металів, багато компаній продовжують анонсувати будівництво додаткових зернових терміналів. Водночас, під’їзна інфраструктура, в тому числі залізничні та автомобільні шляхи, часто не справляються зі зростаючими вантажопотоками, що спричиняє подальше зниження завантаженості потужностей з перевалки. Крім того, спостерігається значна недоінвестованість в морську інфраструктуру, зокрема підхідні канали і причали, що сповільнює роботу перевантажувальних комплексів в портах України.

В цій ситуації логічним рішенням могла б стати спеціалізація портів на певних типах вантажів і формування навколо них відповідних кластерів. Наприклад, порти Миколаєва могли б розвиватися, в першу чергу, навколо транспортування зерна і олії з огляду на їх близькість до основних сільськогосподарських регіонів України і відповідні логістичні переваги. В той же час, Одеса могла б зосередитися на розвитку контейнерного терміналу, а Південний – на перевалці руди, вугілля, міндобрив тощо. 

Така спеціалізація не означає повну відмову від перевалки інших вантажів і не нівелює конкуренцію між українськими портами взагалі, але дасть їм змогу краще планувати власний розвиток і стратегічно підходити до комплексного розвитку транспортної інфраструктури на всіх етапах логістичного ланцюга. Крім того, спеціалізація на певних вантажах сприятиме більш ефективному використанню території портів, яка в такому випадку може слугувати майданчиком для розвитку виробництва товарів на експорт. Ця модель розвитку передбачає посилення не лише вертикальної кооперації (тобто співпраці в рамках одного кластера), а й горизонтального співробітництва між різними портами для оптимізації логістичних витрат. 

Таким чином, хоча в останні роки морський вантажооборот України стабільно зростає, критично важливо вже зараз працювати над покращенням ефективності функціонування і кооперації українських портів, адже від рівня їх технологічного та технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного транспортного комплексу та економіки України загалом.

2021-09-24 13:43:29
Компания разгрузила украинские автодороги почти на 19 000 грузовиков
2021-09-24 07:06:15
Таким образом городская власть хочет разгрузить дороги
2021-09-23 15:18:29
С 2031 года грузоперевозки в стране будут совершаться под землей без участия человека
2021-09-23 14:45:43
В развитие производственной инфраструктуры вложено 253 млн грн