Ринок праці в інфраструктурі: огляд актуальних вакансій за 14-18 лютого
2022-02-18 15:51:00

Ринок праці в інфраструктурі: огляд актуальних вакансій за 14-18 лютого

Державне агентство автомобільних доріг шукає головного спеціаліста у Департамент розвитку доріг відділ аналізу якості доріг Департаменту розвитку доріг

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:
— здійснення заходів з моніторингу стану та аналізу якості виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення та штучних спорудах на них, збір та аналіз оперативної інформації;
— участь у розробленні перспективних програм з проведення моніторингу стану та аналізу якості автомобільних доріг загального користування державного значення;
— надання практичної та методичної допомоги Службам автомобільних доріг в областях, підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери управління Укравтодору, з питань, які належать до компетенції Відділу;
— участь у підготовці проєктів наказів Укравтодору та інших організаційно-розпорядчих документів з питань компетенції Відділу;
— участь у розробленні проєктів актів Кабінету Міністрів України, нормативної документації, стандартів, інструкцій та інших документів з питань, що належать до компетенції Відділу;
— опрацювання запитів та звернень громадян, народних депутатів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ та організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до компетенції Відділу.
 
Державне агентство автомобільних доріг шукає начальник відділу управління інвестиційними проєктами Управління міжнародного співробітництва та інвестиційної політики

Кваліфікаційні вимоги:
ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:
— участь в межах компетенції Відділу у розробці прогнозів і перспективних планів з розвитку автомобільних доріг за інвестиційні кошти;
— підготовка пропозицій щодо перспективних інфраструктурних проектів, реалізація яких здійснюватиметься за рахунок інвестиційних коштів;
— координація роботи щодо співробітництва з банками, компаніями, донорами, робота із залучення та використання технічної допомоги;
— здійснення протокольних заходів, пов’язаних з організацією міжнародних публічних подій з питань, віднесених до компетенції Укравтодору, зустрічей та переговорів з представниками іноземних делегацій, банків, компаній та організацій, державних установ інших країн, закордонних відряджень, тощо;
— здійснення збору та аналіз інформації стосовно інвестиційних проектів в сфері дорожнього господарства;
— участь у підготовці документів та матеріалів з реалізації інвестиційних проектів у сфері дорожнього господарства, що здійснюються за інвестиційні кошти;
— ведення ділового листування у рамках реалізації інвестиційних проєктів;
— участь у розробці, координації та виконанні заходів з реалізації програм міжнародної технічної допомоги у сфері дорожнього господарства;
— за дорученням керівництва Управління забезпечувати виконання інших функцій, що випливають із покладених на Відділ завдань.

 

КМДА шукає заступника начальника управління (інспекції) з паркування — начальника відділу контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки транспортних засобів та оплати послуг

Кваліфікаційні вимоги:

1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.
2. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:
1. Виконання обов’язків, передбачених Законом України «Про державну службу» та завдань, що випливають з положень про Департамент, Управління, Відділ та цієї інструкції.
2. Керування роботою Відділу, проведення розподілу обов’язків між працівниками Відділу, координація їх роботи.
3. Організація та забезпечення розгляду справ про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів:
застосування автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування;
виявлення та фіксації в режимі фотозйомки (відеозапису) порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів;
встановлення відповідальних осіб за правопорушення за даними Єдиного реєстру транспортних засобів та інших реєстрів;
винесення постанов про накладення адміністративних стягнень, внесення інформації про правопорушення та винесених постанов до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
4. Організація та забезпечення проведення тимчасового затримання транспортних засобів шляхом доставлення для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку.
5. Координація діяльності відділу контролю за утриманням майданчиків для паркування.
6. Підготовка матеріалів для розгляду на нарадах у директора Департаменту, його заступників з питань, що входять до компетенції Відділу.
7. Участь у підготовці проєктів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та наказів директора Департаменту з питань, що входять до компетенції Відділу.
8. Участь у конференціях, семінарах, нарадах, творчих дискусіях з питань управління.
9. Робота в системі електронного документообігу (АСКОД).
10. Організація обліку та відповідального зберігання майна (обладнання, спеціального одягу тощо), яке видається для роботи/
11. Несення матеріальної відповідальності у розмірі прямої дійсної шкоди, завданій майну Департаменту, але не більше свого середнього місячного заробітку.
 
КМДА шукає головного спеціаліста відділу моніторингу та обробки звернень громадян управління (інспекції) з паркування

Кваліфікаційні вимоги:

1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2. Досвід роботи не потребує.
3. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:
1. Забезпечення об’єктивного і своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян, що надходять до Департаменту стосовно питань, які відносяться до сфери діяльності Інспекції з метою оперативного вирішення порушених у них проблем.
2. Підготовка даних для періодичного звітування перед керівництвом Департаменту з питань роботи із зверненнями громадян стосовно діяльності Інспекції.
3. Проведення аналізу письмових, електронних, в тому числі, які надійшли від Контактного центру міста Києва 1551, усних звернень громадян, підготовку матеріалів та регулярне інформування начальника Інспекції, його заступників про стан цієї роботи.
4. Обробка інформації об’єктивного контролю діяльності інспекторів з паркування Інспекції.
5. Здійснення попереднього розгляду письмових, електронних пропозицій, заяв і скарг громадян, підготовка щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву Інспекції.
6. Робота в системі електронного документообігу (АСКОД).
7. Прийняття участі у судових засіданнях в яких виступає стороною, підписання процесуальних документів, завіряння копій документів.
8. Відповідальне зберігання майна (обладнання, спеціального одягу тощо), яке видається для роботи.
9. Несення матеріальної відповідальності у розмірі прямої дійсної шкоди, завданій майну Департаменту, але не більше свого середнього місячного заробітку.
10. Виконання обов’язків згідно із Законом України «Про державну службу» та завдань, що випливають з положень про Департамент, Управління, Відділ та посадової інструкції.
 
КМДА шукає головних інспекторів з паркування відділу контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки транспортних засобів та оплати послуг управління (інспекції) з паркування

Кваліфікаційні вимоги:

1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2. Досвід роботи не потребує.
3. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:
1. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою і третьою статті 122, частинами першою, другою статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення від імені виконавчого органу Київської міської державної адміністрації відповідно до наданих повноважень:
— застосування автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування транспортних засобів;
— виявлення та фіксація у режимі фотозйомки (відеозапису) порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів;
— розміщення на лобовому склі транспортного засобу повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів;
— встановлення відповідальних осіб за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів та інших реєстрів;
— винесення постанов про накладення адміністративного стягнення по справі про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису);
— внесення інформації про правопорушення та постанов про накладення адміністративних стягнень до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху;
— внесення змін та скасування постанов про накладення адміністративного стягнення у випадках, визначених законодавством.
2. Проведення тимчасового затримання транспортних засобів у місті Києві шляхом доставлення для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку у разі вчинення порушення, передбаченого частиною третьою статті 122 (порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху), частиною 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у випадках, передбачених частиною третьою статті 2654 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а так само у разі вчинення порушення, передбаченого частиною другою статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення, від імені виконавчого органу Київської міської державної адміністрації відповідно до наданих повноважень.
3. Опрацювання листів, звернень, заяв та службової кореспонденції, що надійшли до управління, підготовка в межах компетенції та обов’язків, визначених нормативними документами, що регулюють взаємовідносини управління та підприємств транспортного комплексу та посадовою інструкцію, відповіді.
4. Робота в системі електронного документообігу (АСКОД).
5. Прийняття участі у судових засіданнях в яких виступає стороною, підписання процесуальних документів, завіряння копій документів.
6. Відповідальне зберігання майна (обладнання, спеціального одягу тощо), яке видається для роботи.
7. Несення матеріальної відповідальності у розмірі прямої дійсної шкоди, завданій майну Департаменту, але не більше свого середнього місячного заробітку.
8. Виконання обов’язків згідно із Законом України «Про державну службу» та завдань, що випливають з положень про Департамент, Управління, Відділ та посадової інструкції.

Посилання на вакансії:
— https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123339
— https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123340
— https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123343
— https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123344
— https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123346
— https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123347
— https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123349
— https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123351
— https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123352
— https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123353


«Укртрансбезпека» шукає начальників відділу державного нагляду (контролю) у Волинській, Миколаївській, Одеській, ХмельницькійРівненськійХерсонській області, АР Крим та м. Севастополі

Кваліфікаційні вимоги:


1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.
2. Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3. Вільне володіння державною мовою.
4. Володіння іноземною мовою не потребує.

Посадові обов’язки:

Здійснює керівництво та організацію роботи Відділу:
— розподіляє обов’язки між державними службовцями та працівниками Відділу з визначенням ступеню їх відповідальності;
— здійснює моніторинг та контроль за виконанням державними службовцями та працівниками Відділу посадових обов’язків, правил внутрішнього службового та трудового розпорядку.

Забезпечує:
— організацію та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;
— організацію та здійснення контролю, у межах компетенції Укртрансбезпеки, за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
— організацію перевірок додержання суб’єктами господарювання, фізичними особами та юридичними особами вимог законодавства про транспорт, особисту участь у таких перевірках;
— організацію здійснення державного ринкового нагляду у межах сфери відповідальності Укртрансбезпеки;
— організацію габаритно-вагового контролю транспортних засобів, особисту участь у відповідних заходах;
— організацію контролю за додержанням перевізниками вимог режиму праці та відпочинку, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
— організацію ведення обліку пожеж на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, що сталися в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
— контроль за належним складанням, у межах компетенції, протоколів про адміністративні правопорушення, приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів, документів, проєктів розпоряджень про усунення ліцензіатами порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності;
— участь у технічному розслідуванні дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій, заходах щодо запобігання їх виникненню;
— надання інформації для наповнення офіційного веб-сайту Укртрансбезпеки, що стосуються діяльності відділу;
— забезпечення реалізації заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
— координацію роботи Відділу з іншими структурними підрозділами Укртрансбезпеки;
— організацію ведення у Відділі діловодства, укомплектування, зберігання, обліку та використання документації, штампів, печаток;
— контроль за належним формуванням працівниками відділу єдиних справ розпорядчих документів, що приймаються органом державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, підготовкою їх до подальшого розгляду та прийняття рішення;
— організацію участі у технічній експертизі нових зразків трамвайних вагонів і тролейбусів, обладнання та устаткування міського електричного транспорту, а також вузлів і агрегатів, які безпосередньо впливають на безпеку руху, особиста участь у проведенні таких експертиз;
— організацію оперативного чергування;
— контроль за веденням працівниками Відділу, експлуатацією та супроводженням відповідних електронних баз даних, реєстрів, журналів тощо та відповідальність за внесення достовірних даних до них, що використовуються Укртрансбезпекою під час здійснення покладених на неї, відповідно до вимог законодавства, завдань та функцій;
— узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу, внесення в установленому порядку пропозицій щодо його вдосконалення;
— виконує інші доручення керівництва «Укртрансбезпеки».
 
«Укртрансбезпека» оголосила повторний конкурс на посади:
?начальник Відділу державного нагляду (контролю) у Волинській області;
?начальник Відділу державного нагляду (контролю) у Миколаївській області;
?начальник Відділу державного нагляду (контролю) у Одеській області;
?начальник Відділу державного нагляду (контролю) у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі;
?начальник Відділу державного нагляду (контролю) у Хмельницькій області;
?начальник Відділу державного нагляду (контролю) у Рівненській області.
?Останній день подання документів: 23 лютого.
❗️Більше інформації – https://career.gov.ua/
ℹ️За додатковою інформацією просимо звертатися до Департаменту роботи з персоналом (044)-351-4439 або електронну пошту: dsbt.2021@gmail.com
 

Державна служба морського та річкового транспорту оголошує конкурси на 30 вакансій інспекторів контролю в морпортах

?30 вакантних посад в 7 містах України (Маріуполь, Херсон, Одеса, Миколаїв, Чорноморськ, Ізмаїл, Южне) чекають своїх кандидатів!

??‍♂️ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
☑️громадянство України
☑️наявність вищої освіти (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр та молодший спеціаліст)
☑️вільне володіння державною мовою
☑️володіння англійською мовою на рівні В2
☑️ наявність відповідної кваліфікації морського чи морехідного навчального закладу, відповідного стажу плавання сертифікованою особою командного складу суден, який має чи мав дійсний диплом відповідно до Конвенції ПДНВ ІI/2 або ІІI/2 без обмежень щодо району експлуатації або потужності головної енергетичної установки або тонажності АБО
☑️наявність диплому суднобудівника, інженера-механіка або інженера у сфері морського транспорту, стаж роботи за цим напрямом не менше 5 років АБО
☑️наявність відповідного університетського ступеня або еквівалентної освіти, а також належної підготовки та кваліфікації з безпеки суден
☝?наявність стажу роботи інспектором контролю держави порту та/або прапору або участь в оглядах та сертифікації суден відповідно до Міжнародних конвенцій або участь у моніторингу діяльності визнаних організацій, уповноважених на виконання таких функцій вважається перевагою

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ:
☑️доброчесність з нульовою толерантністю до корупції
☑️здатність до критичного та аналітичного мислення
☑️здатність приймати рішення та брати відповідальність
☑️якісне виконання поставлених завдань
☑️стресостійкість та об’єктивність
☑️комунікабельність

? ЗНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА:
?Конвенції та кодекси Міжнародної морської організації та Міжнародної організації праці у сфері торговельного мореплавства, охорони людського життя на морі та попередження забруднення з суден
?Резолюція ІМО А.1138(38) Процедури контролю держави порту
?Кодекс доброї практики для інспекторів контролю держави порту
?Меморандум про взаєморозуміння щодо контролю держави порту у Чорноморському регіоні
? Конституція України
? Кодекс торговельного мореплавства України
? Кодекс України про адміністративні правопорушення
? ЗУ«Про державну службу»
? ЗУ «Про запобігання корупції»
? ЗУ «Про транспорт»
? ЗУ «Про внутрішній водний транспорт»
? ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
? Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 1095
? Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 17.07.2003 № 545, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.03.2004 № 353/8952

?ЗАРОБІТНА ПЛАТА: 20-25 тис. грн
Якщо ти відповідаєш загальним вимогам та готовий долучитись до команди професіоналів, ЗАПОВНЮЙ АНКЕТУ за посиланням:
?? https://marad.gov.ua/.../kad.../vakansiyi/elektronne-rezyume ??

?Кінцевий термін подачі анкет: 28.02.2022
 
Підписуйтесь на нас в Telegram та Facebook, щоб бути в курсі актуальних новин про інфраструктуру в Україні та світі. Якщо ваша організація хотіла б розмістити свої вакансії у нашій підбірці — надсилайте свої пропозиції на нашу пошту: editor@mintrans.media

2022-01-04 10:16:51
Це вже другий етап реформування та модернізації цієї вертикалі
2021-12-30 14:07:21
Вони відповідатимуть за держнагляд за безпекою мореплавства у портах та на підходах до них
2021-12-30 10:54:08
Його звільнили у лютому 2020 року